Villa

Att installera solceller på husets tak är en säker, hållbar och lönsam investering. Från första dagen är elräkningarna lägre och el som inte används i hemmet säljs automatiskt.

Bostadsrättsförening

Att investera i ett solcellssystem är en bra investering för bostadsrättsföreningar. Genom att installera solpaneler på fastighetens stora takyta skapar systemet ett mervärde för hushållen genom att ge tillgång till förnybar solenergi.

Lantbruk

Jordbrukarna har en stor takyta, vilket gör att de kan göra betydande besparingar med solceller. Dessa ytor kan användas för att installera ett stort antal solpaneler och uppnå en hög produktion av förnybar energi.

Företag

Solkraft är ett utmärkt sätt för företag att minska kostnaderna och öka hållbarheten. För många företag sker produktionen under dagen, då solcellerna producerar mest energi.

Vi erbjuder dig kostnadsfri rådgivning och förslag på nyckelfärdiga lösningar som passar dig bäst. Börja med att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig